Iz Odvodnje su dostavili ovotjedni plan asfaltiranja ulica u sklopu projekta aglomeracije za gradbenu cjelinu Bokanjac, koja obuhvaća i Novi Bokanjac.

Raspored je sljedeći:

Srijeda 26. listopada 2022. - ulica Kontrada, ulica Ispod dvorina

Četvrtak 27. listopada 2022. - Ulica Frane Fanceva POZICIJA 1 (od križanja s ulicom Put Vrela - do križanja sa zapadnim ulazom u Novo naselje Bokanjac), POZICIJA 2 (od križanja s Ulicom Jurja Dragišića - do križanja s ulicom Poljana Jaroslava Šidaka)

Petak 28. listopada 2022. - Ulica Grgura Budislavića (od križanja s ulicom Poljana Dragutina Gorjanovića Krambergera - do križanja s ulicom Poljana Otona Kučere), čime se dovršava polaganje nosivog sloja asfalta duž cijele Ulice Grgura Budislavića.