U sklopu istog EU projekta kojim je obnovljena Ulica Franje Tuđmana, započinju radovi na zamjeni, odnosno ažuriranju 17 semaforiziranih raskrižja na području grada Zadra.

Prvo na rasporedu je raskrižje ulica dr. Franje Tuđmana, Nikole Tesle i Ivana Mažuranića. Radovi počinju u četvrtak, a trajat će narednih 12 dana. Za to vrijeme promet će se odvijati isključivo Ulicom dr. Franje Tuđmana bez mogućnosti skretanja u Teslinu i Mažuranićevu jer semafori neće biti u funkciji. Naime, sva postojeća oprema će se demontirati, a raskrižje će dobiti nove stupove, LED lanterne, kabelsku kanalizaciju s novim signalnim kablovima te video kamere za detekciju vozila i analitiku prometa.

Nakon završetka radova na toj lokaciji, radnici se sele na raskrižje ulica dr. Franje Tuđmana i Stjepana Radića na Voštarnici te križanje Obale kneza Branimira i Ulice 2. Zasjedanja ZAVNOH-a kod zgrade "Ljepotice", na kojem prometne nesreće nisu rijetkost.

Kako doznajemo od Josipa Milića, pomoćnika pročelnice Upravnog odjela za EU fondove, plan je do kraja godine modernizirati svih 17 raskrižja. Ovisno o stanju opreme, na pojedinim lokacijama izvodit će se građevinski radovi, dok na pojedinim raskrižjima za to neće biti potrebe. Među njima je naravno i tek obnovljena Tuđmanova ulica, uz koju se trenutno priprema prostor za ugradnju info displeja, koji su također dio budućeg inteligentnog prometnog sustava.

Daljnje lokacije, detalji i termini odvijanja radova bit će objavljeni na internetskim stranicama Grada Zadra.

- Nakon završetka projekta, lokacije će se povezati u novi centar za upravljanje prometom s punim stavljanjem u funkciju prometno analitičkih informacija s kamera instaliranih na lokaciji te mogućnošću upravljanja svim parametrima semaforskog uređaja iz centralne lokacije za poboljšanje propusnosti križanja. Uvođenjem inteligentnog prometnog sustava na području grada Zadra uspostavit će se mogućnost dinamičnog (adaptivnog) reguliranja prometa s ciljem osiguranja najbolje moguće mobilnosti u stvarnom vremenu. ITS rješenja na glavnim cestovnim pravcima će pomoći pri upravljanju prometom ako bi se smanjila zagušenja i prometne nesreće, ističu iz Grada Zadra.

U vrijeme kada postojeći više nisu upotrebljivi, ovim bi se projektom trebali formirati novi "zeleni valovi". Podsjetimo, radi se o poslu teškom 9,9 milijuna kuna koji je početkom godine ugovoren s tvrtkama KING ICT i Semafor, u sklopu EU projekta „Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru - ITS".