Samo jedna ponuda jučer je otvorena na natječaj EKO d.o.o. za kupnju komapktora za deponiju komunalnog otpada budućeg Centra za gospodarenje otpadom.

 Na procjenu vrijednosti od 2,6 milijuna kuna, Gradatin iz Sesveta, ponudio je 2 688 750 kuna, sve bez PDV-a.

Kompaktorima se smanjuju volumen otpada i na deponiju, pojašnjeno je na stranici te tvrtke koja nudi uređaj finskog proizvođača., navodi se na stranici Gradatina.

Iz Eka su nam proslijedili evidenciju ugovorene opreme  za Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje i pretovarne stanice, podijeljen u 7 grupa.

Ukupna vrijednost oprema bez najnovije javne nabave za kompaktor iznosi 49 324 804 bez PDV-a.

1. GRUPA 1-TRANSPORT KAMIONI, UPGRADE d.o.o.,
Cijena bez PDV-a: 7.121.765,00 kuna procijenjena vrijednost: 7.301.396,00 kn

2. GRUPA 4- OPREMA ZA MANIPULACIJU I ODRŽAVANJE, Gradatin d.o.o., Cijena bez PDV-a: 4.231.299,00 kuna
procijenjena vrijednost: 4.251.136,00 kn

3. GRUPA 5- OPREMA ZA SKLADIŠTENJE, KOVA d.o.o..
Cijena bez PDV-a: 3.714.790,00 kuna
procijenjena vrijednost: 4.562.280,00 kn

4. GRUPA 6- ALATI I OPREMA ZA RADIONICU, O-K-TEH d.o.o.
Cijena bez PDV-a: 2.143.950,27 kuna
procijenjena vrijednost: 1.826.660,00 kn

5. GRUPA 7- MOBILNA ČELJUSNA DROBILICA, O-K-TEH d.o.o.
Cijena bez PDV-a: 3.277.000,00 kuna
procijenjena vrijednost: 3.321.200,00 kn

6. GRUPA 1 (prijašnja grupa 2- ponovljeni natječaj) -TRANSPORT PRIKOLICE, zajednica ponuditelja UPGRADE d.o.o. i HIDRAULIKA KURELJA d.o.o.
Cijena bez PDV-a: 13.955.000,00 kuna
procijenjena vrijednost: 11.711.600,00 kn

7. GRUPA 2 (prijašnja grupa 3- ponovljeni natječaj) - UTOVARIVAČI, BAGERI I OPREMA, Lager Bašić d.o.o.
Cijena bez PDV-a: 14.881.000,00 kuna
procijenjena vrijednost: 14.884.220,00.kn