Na poljoprivrednom gospodarstvu poljoprivredne zadruge "MasVin - Maslina i vino" iz Polače u petak je održana radionica na temu „Geoprostorne tehnologije u preciznoj poljoprivredi".

Glavni cilj bila je demonstracija primjene bespilotnih zrakoplova u praćenju nasada maslina. Radionica je zajednički organizirana od strane Sveučilišta u Zadru (Odjel za geografiju, Laboratorij za geoprostorne analize), Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek) i Zadarske županije (Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove).

Demonstriran je postupak prijave i plana misije leta bespilotnog zrakoplova (drona), vrste senzora za snimanje u poljoprivredi, aerofotogrametrijska obrada snimki te obrada gustog oblaka točaka. Kao vrsta senzora korištena je multispektralna kamera koja pruža uvid u ljudskom oku nevidljivi pojas elektromagentskog zračenja i samim time omogućuje drugačija i raznovrsnija istraživanja. Također korišten je i aero-laserski sustav (ALS) koji koristi infracrveni dio elektromagnetnog spektra i omogućuje kartiranje terena ispod vegetacije.

Poljoprivrednicima je objašnjen postupak određivanja vegetacijskog potencijala temeljem vegetacijskih indeksa koji nastaju upravo iz kombiniranja različitih spektralnih kanala korištenog multispektralnog senzora, postupak strojnog učenja i različitih topografskih pokazatelja. Klasificirana su i detektirana pojedinačna stabla maslina te su dane preporuke za budućnost, odnosno u smislu povećanja prinosa. 

Terensko predavanje izveli su prof. dr. sc. Mladen Jurišić, izv. prof. dr. sc. Ivan Plaščak i dr. sc. Dorijan Radočaj s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, dok su opremu demonstrirali članovi Laboratorija za geoprostorne analize (GAL-a) Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru.

GAL (GAL - Geospatial Analysis Laboratory), pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Ante Šiljega, okuplja interdisciplinarni tim znanstvenika iz različitih znanstvenih polja, a do uspostave Laboratorija došlo je apliciranjem na natječaj Hrvatske zaklade za znanost. Ukupna vrijednost projekta, pridodaju li mu se i nadovezujući „Projekti razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" iznosi gotovo 3 milijuna kuna. Neki od temeljnih ciljeva su provođenje znanstvenih istraživanja, primjena novih suvremenih znanja i primjena širokog spektra geoprostornih tehnologija u razvoju istraživačkih metoda.

Članovi GAL-a izv. prof. dr. sc. Ante Šiljeg, doc. dr. sc. Ivan Marić, dr. sc. Fran Domazetović, Lovre Panđa mag. geogr. i Rajko Marinović mag. geogr. su prilikom demonstriranja ukazali na mnogobrojne prednosti uporabe geoprostornih tehnologija u poljoprivrednom sektoru i odgovorili na upite mnogih zainteresiranih sudionika.

Predstavnici Zadarske županije (Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove) Danijel Segarić, dipl. ing. i Katarina Skelin, dipl. ing. ukazali su na važnosti implementacije suvremene geoprostorne tehnologije u poljoprivrednoj optimizaciji, te najavili buduće suradnje i projekte.