Odlukom Gradonačelnika, u srpnju je odabran Konus koji će izraditi glavni projekta za izgradnju zgrade Mjesnog odbora Crvene kuće. Taj posao su dobili za 199 tisuća kuna bez PDV-a, koliko je bila i procjena vrijednosti tog posla.

Konus koji podosta radi za Grad Zadar, bio je jedini koji je dao ponudu.

Na Crvenim kućama planirana je zgrada Mjesnog odbora na lokaciji postojećeg prostora dosadašnje dotrajale zgrade mjesnog odbora Iz gradske uprave u travnju 2021. godine su najavili kako „osim prostorija mjesnog odbora, u toj će zgradi biti i dvorana za rekreaciju građana, planira se i izgradnja dječjeg vrtića za četiri odgojne skupine, dvije mješovite i dvije jasličke, te ambulanta primarne zdravstvene zaštite.

 
Tada je najavljeno kako slijedi izrada projektne dokumentacije.