Povodom Europskog tjedna mobilnosti 2022. godine Udruga tjelesnih invalida Zadarske županije Zadar, pod motom „Stop arhitektonskim barijerama", organizira mapiranje arhitektonskih prepreka u kretanju osoba s invaliditetom 22. rujna u razdoblju od 17,00 do 19,00 sati na Bedemima zadarskih pobuna (Muraj).

Ovom prilikom pozivaju se svi sugrađani, a naročito osobe s invaliditetom da dođu kako bi na karti grada označili lokacije prepreka na koje nailaze prilikom kretanje s ciljem što učinkovitijeg i bržeg uklanjanja istih.