Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o pokriću dijela gubitaka bolničkim zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala. Najveći dio pomoći od blizu pola milijarde kuna isplatit će se kliničkim bolničkim centrima, najviše splitskom (101 milijun kuna) i Rebru (93 milijuna).

Ministarstvo zdravstva će isplatiti namjensku pomoć i županijama za dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači županije. Rekorder u ovoj kategoriji je varaždinska bolnica, kojoj država pomaže s 33,7 milijuna kuna.

Opća bolnica Zadar prošlu godinu je poslovala s dobitkom, ali će za dugove dobavljačima, koji sežu i u prethodnu godinu, dobiti pomoć od 14,9 milijuna kuna. Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na moru Vlada pomaže s 2,5 milijuna te Psihijatrijskoj bolnici Ugljan s 453.999 kuna.

Županije su dužne pratiti utrošak sredstava koja će biti isplaćena bolničkim zdravstvenim ustanovama, a o utrošku sredstava su dužne obavijestiti Ministarstvo.