Manje auta, više (alepskih)borova, tako bi se mogao nazvati dio prve jesenske akcije sadnje stabala Nasada u Arbanasima.

Točnije u prostoru nekadašnjeg kampa na Punti Bajlo gdje se ljeti ne može naći mjesto u hladu od auta u prvom redu do mora.

Sada su neka od tih mjesta zamijenjena mladim stablima alepskog bora visine do dva metra. Do iduće sezone kupanja, narast će još i veća. Tako će biti i u dijelu Bregdetti, u susjedstvu nekadašnje Zadranke.

Nasadi su između dvije kiše uspjeli posaditi 30-ak novih borovau Arbanasima. Sadnja se obala odvijala se i na Bulevaru. Drvoredi u Ulici Ante Starčević popunjeni su s dvije fafarikule (kostele) i 9 piramidalnih čempresa.