Odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje objavio je početkom rujna izvještaj o provedenoj javnoj raspravi u svibnju za prijedlog Urbanističkog plana uređenja uvale Bregedetti. Bila je to najposjećenija rasprava s najviše primjedbi, dio kojih je u ime izrađivač plana Radionice Marušić, prihvatio arhitekt Pero Marušić još u srpnju. On je i objasnio zbog čega ne može prihvatiti određene prijedloge. 

Primjerice, traženje SRD Bregdetti da se istezalište s planiranih 650 metara četvornih poveća na 1.200 kvadrata, što je autor Plana odbio.

Na nasutom dijelu bi se postavila oprema i objekti čime bi se proširila buduća koncesija izvan obuhvata plana, razlog je koji navodi Marušić i dodaje kako je na postojećem istazalištu moguće je podići montažni objekt, prihvatio je autor Plana.

Predloženo zelenilo na parkiralištu nasutom između obale i otočića sv. Klement za autora UPU-a je prihvatljivo kao i kupalište na tom nasutom dijelu. Međutim, dodatni otvori na nasipu za cirkulaciju mora u toj zatvorenoj uvali su nepotrebni jer su već predviđena proširenje i produbljivanja otvora na nasipu, odgovorio je na tu primjedbu arhitekt Marušić.

Autor je odlučno odbio prijedlog da se na otočiću sv. Klement otvori ugostiteljski objekt u montažnom objektu kao i da se postave dodatni pontoni. Takav pristup projektiranju, ocijenio je autor UPU, narušilo bi ambijentalnu vrijednost uvali Bregdetti