Kao što je najavljeno, danas je započeo treći dio radova na obnovi zadarske rive, koji obuhvaća sanaciju i produženje gata za 15 metara.

Zbog izvođenja radova gat je ograđen i zatvoren za pristup građanima, a na terenu su vidljivi pripremni radovi za produženje gata, a koji uključuju nasipavanje.

Podsjetimo, ovaj zahvat je dio velikog EU projekta "Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar -Poluotok" čiji je nositelj Lučka uprava Zadar. Prema posljednjim informacijama iz LUZ-a, radovi u sklopu projekta odvijaju se ispred dinamičkog plana pa je tako od početka radova 29. srpnja 2021. godine do 31. kolovoza 2022. godine izvršeno ukupno 67% predviđenih radova, a utrošeno je 56% predviđenog vremena (27 mjeseci).

Podsjetimo, radovi na potezu od Foše do bivšeg hotela „Zagreb" (dio 1) te dijelu od gata do Morskih orgulja (dio 2) završeni su do početka glavnog dijela turističke sezone, kao i rekonstrukcija zaobalnog dijela Liburnske obale, koja je dio istog projekta. Osim produženja gata preostao je još dio 2, od zgrade bivšeg hotela „Zagreb" do gata, na kojem su se tijekom turističke sezone odvijali samo kamenoklesarski radovi, kako bi se buka svela na minimum.

Do sada je na tom dijelu ugrađeno 230,00 m2 kamene obloge, što je jednako dužini od 160,00 m`, 30,00 m3 kamenih poklopnica, što je jednako dužini od 143,00 m, te 530,00 m2 kamenog opločenja, što je jednako dužini od 132,00 m`.

Ukupna vrijednost projekta "Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok" je 67.489.388,11 kuna, od čega 56.616.917,39 kuna sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, dok nacionalni doprinos iznosi 9.991.220,72 kuna.