Nakon što je netrpeljivost među vijećnicima, koju su pratili izlasci iz vijećnice, dovela do prekida današnje sjednice Gradskog vijeća, gradonačelnik Zadra Branko Dukić održao je konferenciju za medije kako bi iznio svoje viđenje situacije.

- Što bi trebao napraviti gradonačelnik? Ovo je sjednica Gradskog vijeća, nju vodi predsjednik Marko Vučetić. A vodi je kako vodi: dopušta verbalno silovanje. Napadi ad hominem su postali pravilo. Zamolio sam stanku i predložio sastanak predsjednika vijeća s predsjednicima klubova kako bi se dogovorili o daljnjem nastavku sjednice dostojnom građanima koji su ih izabrali. Odbio je i najavio moje udaljavanje ne prestajući s vrijeđanjem. Ja imam svoje dostojanstvo, kao što imam i poštovanje prema svakom čovjeku i sugovorniku. Kućni odgoj. Ali ni Vučetić ni Rubeša to nemaju. To je jedan sasvim drugi svijet kojemu ne želim pripadati, istaknuo je Dukić dodajući kako je to obično divljaštvo koje nema veze s raspravom.

Dukić je otišao na početku i vratio se na kraj Aktualnog sata, čime je izbjegao odgovore na vijećnička pitanja, među kojima su bile brojne aktualne teme.

- Ne bojim se vijećničkih pitanja, sva će biti odgovorena. Prvenstveno je u mom interesu da sve odgovore dam, da pojasnim u kojem se smjeru Grad Zadar kreće, poručio je Dukić.

Za sjednicu je pripremio prikaz svih amandmana, s čijim (ne)provođenjem nisu zadovoljni vijećnici nove većine. Prema riječima gradonačelnika, do danas su izvršena tri amandmana, od kojih su se dva odnosila na božićnice, a jedan na kapitalnu pomoć Višnjiku. Trenutačno je, ističe, u provedbi još njih devet.

Ugovorena je projektna dokumentacija za Ulicu Jakova Šubića, u tijeku je natječaj za izrađivača studije za garaže na Bilom brigu, a traju pripremne radnje za uređenje parka uz Ulicu Kažimira Zankija. Ti komunalni projekti čine jedan amandman. Dukić je istaknuo kako je provedena javna nabava za projektiranje proširenja OŠ Šimuna Kožičića Benje, što je za njega bio nepotreban amandman jer su sredstva već bila u proračunu.

Što se tiče amandmana za izgradnju stanova za mlade, Dukić uvjerava da se on realizira kroz projekt izgradnje infrastrukture u naselju Crno. Među amandmane čija je provedba u tijeku nabrojao je onaj za komunalnu infrastrukturu na otocima, dio amandmana za program nezavisne kulture, kao i podmirivanje troškova energije i ogrjeva, amandman za energetsku obnovu za koji je u tijeku natječaj, te amandman koji objedinjuje rekonstrukciju istočnog dijela bazena Kolovare, zamjenu podloge na teniskom terenu u Diklu i završetak izgradnje sportskog igrališta Brodarica, izmještanje reflektora i izgradnju tribina na igralištu Bili brig te izgradnju igrališta na Sinjoretovu. Za amandman koji se odnosi na izgradnju polivalentne sportske dvorane Dukić je rekao kako je u tijeku postupak donošenja UPU-a.

Obećao je i kako će se u ovoj godini provesti još tri amandmana: nabava stambenog kontejnera za žene u sklopu prenoćišta za beskućnike, povećanje broja stipendija učenicima i studentima te potpora tradicijskim obrtima i malom gospodarstvu.

S druge strane, devet ih ipak neće biti provedeno. To su amandmani koji se odnose na financiranje sportskih klubova, sufinanciranje troškova izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti djeci roditelja korisnika dječjeg doplatka ili minimalne socijalne naknade, sufinanciranje djelatnosti dadilja, novčane pomoći za djecu osnovnih škola iz obitelji u riziku od siromaštva, umirovljenike s niskim mirovinama, osobe s invaliditetom kojima je osobna invalidnina jedini prihod te dugotrajno nezaposlene. Neće se provesti ni amandman vezan za izgradnju javne garaže Ravnice.

- Predlagatelji ovih amandmana nisu dali ni uvjete ni kriterije niti su previdjeli točne ili makar približno točne iznose za realizaciju. Nije ni čudno kad znamo kako su pisani potpuno nepripremljeni i u zadnji čas. Prošle godine dva tjedna sa suradnicima sam držao tečaj dijelu oporbenih vijećnika, ali bezuspješno. Niste naučili niti nakon niza sastanaka u pripremi prošlogodišnjeg proračuna i zato vam mogu reći da ste trajne neznalice. Mogu samo zamisliti u što bi vaš proračun sličio! Kao gradonačelnik, zajedno s čitavom Gradskom upravom, izvršit ću proračun odgovorno, zakonito i održivo. Zato sam bio primoran koristiti dio zakona koji predviđa instrument preraspodjele proračunskih sredstava. I to neka bude jasno - preraspodjela nije moj kapric ili politikantska želja za skidanjem amandmana, nego je obveza!, istaknuo je gradonačelnik Zadra nakon još jedne burne sjednice, koja će nastavak dobiti u ponedjeljak.