U gradu Pagu uskoro počinju radovi na sanaciji obalnog zida na Staroj rivi. Incijalno je bilo najavljeno kako će radovi započeti još u srpnju, no početak je ipak prebačen na početak rujna da se ne bi remetila turistička sezona. Cijeli projekt podijeljen je na dva dijela, a osim sanacije obalnog zida obuhvatit će i uređenje šetnice, javna rasvjeta i postavljanje rampe za invalide.

Radove će izvoditi splitski Akropolis koji je izabran 9. lipnja s najpovoljnijom ponudom od 3.1 milijuna kuna bez PDV-a, a prema projektu Remija Vukovića iz PGN Projekta, Split.

Županijske lučke uprava nositelj je financiranja paškog projekt. U prvoj fazi projekta Grad Pag će sudjelovati s milijun kuna, a u drugoj fazi s 3 milijuna kuna.

- Grad Pag naručio je izradu glavnog projekta za sanaciju obalnog zida u postojećim gabaritima od Mosta prema plaži Prosika u luci Pag u dužini od 227 m od čega je prvih 111 m pod upravom Lučke uprave Zadarske županije a drugi dio do plaže Prosika u dužini od 116 m pod upravom Grada Paga. U dogovoru sa ovlaštenim predstavnicima grada Paga definirano je da se sanacija-rekonstrukcija obale izvrši na način da se projektno rješenje prilagodi postojećoj liniji obale u najvećoj mogućoj mjeri, a da dubina ispred novog zida bude slična kao prije odnosno usklađena sa kategorijom plovila za privez prema UPU Golija.

Naručitelj je definirao kao završno uređenje ruba obale kamenom opločenu šetnicu širine 2,7 m s komunalnom opremom i rampom za invalide na početku plaže Prosika. Za dio obale predviđen za privez plovila traženi su prsteni za privez.

Položaj sanirane obale dijelom sa privezištem za plovila prikazan je na tlocrtu nadmorskih radova u crtovnim prilozima ovog projekta. Ukupna površina zahvata rekonstrukcije-sanacije obale koja je dijelom sa privezištem za plovila je 1277 m2. Dužina privezišta je 67 m. Ovim projektom predviđen je privez 4 plovila dužine 12-15 m, navode iz Županijske lučke uprave.