Stečajna upraviteljica Ivanka Bosotina izvijestila je Trgovački sud u Zadru o imovini i tražbinama društva Centar, investitora u stambeni kompleks na Putu Murvice. Omjer tražbina i imovine stečajnog dužnika očekivano je u negativnom saldu te će se, prema njezinoj ocjeni, u stečajnom postupku eventualno moći podmiriti troškovi stečajnog postupka i dijelom razlučni vjerovnici.

U izvješću je ostala pri nestručnoj ocjeni o vrijednosti imovine od 3,5 milijuna kuna, koju je dao jedan od suvlasnika, a radi se o kompletnoj garaži ispod centra i nekoliko stanova. Vjerovnici su imali više od mjesec dana za prijavu tražbina. Neke su odbačene, ali je svejedno ostalo preko 7 milijuna kuna obveza.

Najveći vjerovnik je Ministarstvo financija - Porezna uprava, kojoj je Centar dužan preko 2 milijuna kuna. S obzirom da je na ovoj tražbini razlučno pravo, država bi se u slučaju dobre prodaje nekretnine trebala u većem dijelu naplatiti, baš kao i El Tim, koji je u ovoj kategoriji vjerovnika s oko 750 tisuća kuna potraživanja. U kategoriji izlučnog prava je tvrtka Amplus-inženjering, koja je platila cijenu za jedan stan u stečajnoj masi, ali se (još) nije upisala na njega.

Svi ostali mogli bi ostati "kratkih rukava". Tražbine su prijavili Escala nekretnine (1,6 milijuna kn) te Block-projekt jednog od osnivača tvrtke Centar Željka Predovana s 1,3 milijuna kuna. Ivković-gradnji priznata je tražbina od 682 tisuće kuna, a odbačena ona od oko milijun kuna jer se za nju vodi parnični postupak. Nedavno je PU zadarska podnijela kaznenu prijavu protiv Željka Predovana jer je od ovog građevinskog obrta na ime Centra posudio 600.000 kuna koje nije vratio.

Najzanimljivija je sudbina tražbine od 8,1 milijun kuna, koju je prijavio Krekić Avangard, a stečajna upraviteljica odbacila. Kako smo nedavni pisali, Predovan je prijavio partnera Sinišu Krekića da je u jednom danu na svoju drugu firmu, Krekić Avangard, iz Centra prebacio sedam stanova i niz garažnih mjesta. Predovan je protiv Krekića podignuo kaznenu prijavu, a pred Trgovačkim sudom u Zadru u tijeku parnični postupak te se tražbina do njegovog okončanja ne može priznati.