Grad Zadar pokrenuo je prethodno savjetovanje za zainteresirane gospodarske subjekte, nakon kojega će raspisati natječaj za rekonstrukciju dijela Ulice admirala Jakova Šubića od Cezana, koja u duljini od 550 metara spaja Bili brig i Višnjik (Splitska ulica) s Ulicom Nikole Tesle na Plovaniji. S obzirom da se ova ulica na južnoj strani nadovezuje na Ulicu Borka Šarlije Kese, dovršetkom projekta Zada će dobiti još jednu značajnu prometnu transverzalu.

Prema projektu Damira Mandre, izgradnja prometnice i kružnog raskrižja s ulicama Kožinski prilaz i Privlačkom ulicom u Zadru procijenjena je na 6,6 milijuna kuna, a radovi bi trebali trajati do 270 dana. Radovi ne obuhvaćaju izgradnju odvodnje i vodovoda, koji se izvode u sklopu aglomeracije. Po završetku pojedine faze izvođenja radova na odvodnji i vodovodu slijedi izvođenje radova koji su predmet ovog natječaja, što znači da dinamika izvođenja ovisi o radovima na izgradnji aglomeracije. Bude li tamo kašnjenja, na što smo navikli, i ovaj bi projekt mogao prekoračiti godinu dana.

Ulica Admirala Jakova Šubića od Cezana je prema lokacijskoj dozvoli projektirana kao prometnica širine 6 metara s obostranim nogostupom širine 2,6 metara. Na spoju sa Splitskom ulicom I Putom Biliga nije predviđen rotor, nego semaforizirano križanje, u koje će se dodati trak za lijevog skretača.

Jedan rotor ipak će se napraviti, ali ne na izlazu na Ulicu Nikole Tesle, nego nešto niže, na mjestu gdje se ova transverzala preko Plovanije spaja s Kožinskim prilazom i Privlačkom ulicom. Privlačka ulica i Kožinski prilaz neće se rekonstruirati, već će se samo urediti prilazi rotoru.

Uz nogostup predviđena je sadnja drvoreda, za koje se izvode zelene površine dimenzija 1x1,5 metara. Zbog proširenja ulice bit će potrebno izmještanje postojećih ogradnih zidova i kolnih ulaza.

Uporabna dozvola moći će se na zahtjev Grada Zadra izdati prije dovršetka projekta za dio prometnice, ako se ona bude mogla samostalno koristiti. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima je objavljeno kako bi svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge.