Ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Marina Dujmović Vuković i zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zadra, Željko Šoša potpisali su 28. srpnja 2022. godine ugovor o ustupanju na korištenje cisterne-vodonosca.

Cisterna vodonosac ukupne vrijednosti 928.383,75 kn s PDV-om nabavljena je u sklopu provedbe aktivnosti projekta AdriaClim. Cisterna ima kapacitet 8.000 litara. Nabavljena je s ciljem distribucije pitke vode u ruralne krajeve Zadarske županije u sušnim razdobljima.
Aktivnosti projekta AdriaClim u Zadarskoj županiji stavljaju fokus na održivo upravljanje vodnim resursima, a sve s ciljem što kvalitetnijeg odgovora na klimatske promjene kojima svjedočimo.

„Ljetne suše postale su naša realnost. Projektima kao što je AdriaClim, a koji su financirani sredstvima Europske unije, pokušavamo smanjiti posljedice klimatskih promjena ili usporiti njihovo djelovanje. Europska unija je stavila veliki naglasak na zelenu tranziciju, tj. poticanje kružne ekonomije, ekološke proizvodnje, energetske učinkovitosti i drugih aktivnosti, tako da Agencija ZADRA NOVA koristi raspoložive alate da kroz ovakve projekte osigura opremu i infrastrukturu koja je nužna na području Zadarske županije." - istaknula je ravnateljica Dujmović Vuković i pohvalila kooperativnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Zadra.

„Zahvaljujući opremi koju imamo, možemo djelovati i reagirati na sve ugroze, a intervencije vatrogasaca uključuju puno više od samog gašenja požara." - rekao je zapovjednik Šoša, zahvalivši se na ustupljenoj cisterni-vodonoscu.

Glavni cilj projekta AdriaClim je razviti inovativne modele razmišljanja koji će se implementirati u planove i strateške dokumente za prilagodbu klimatskim promjenama. Sredstvima projekta izrađen je inovativni sustav Aquaweb koji prikuplja vlagu iz zraka na Sveučilišnom poljoprivrednom dobru Baštica te omogućuje navodnjavanje u sušnim razdobljima kad presuše izvori vode. Aquaweb radi na principu mreže koja oponašajući pauka sakuplja vodu koja može poslužiti za navodnjavanje. Projekt je u fazi monitoringa, a cilj je stvoriti kvalitetnu bazu za implementaciju ovakvih rješenja u poljoprivredi.

Uz Agenciju ZADRA NOVA, partneri iz Hrvatske su Institut Ruđer Bošković, Institut za oceanografiju i ribarstvo Split, Dubrovačko-neretvanska županija, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije te Istarska županija.

Projekt AdriaClim, punog naziva „Climate change information, monitoring and management tools for adaptation strategies in Adriatic coastal areas" ukupne je vrijednosti 8.823.415,00 eura, dok bespovratna sredstva iznose 7.499.902,75 eura. Ukupan proračun s kojim raspolaže ZADRA NOVA iznosi 319.550,00 eura. Projekt se sufinancira iz Programa prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2014. - 2020.