Čistoća koja je u većinskom vlasništvu Grada Zadra, svoje poslovanje u 2021. godinu završila je s 1,3 milijuna kuna dobiti. Godinu dana ranije ta je dobit iznosila 1.782.993 kuna.

Jedno od najvećih gradskih komunalnih poduzeća, Čistoća, slično kao Obala i lučica došla je do zadržane dobiti koja iznosi nešto više od 14 milijuna kuna. Prihodi od usluga Čistoće u 2021. godini povećani su sa 70 na 76 milijuna kuna.

Za plaće zaposlenih čiji se broj ustalio na 400, potrošeno je ukupno 38 milijuna kuna. Te plaće, čiji je prosjek 5 300 kuna, prema najnovijoj najavi direktor Čistoće, Ivana Johna Krstičevića, od kolovoza će biti povećane za 10 posto. Iz izvještaja za 2021. godinu, u oči  bode podatak Revizije Štokova da se članovima „Uprave i skupštine", ukupan iznos naknade povećao sa 217 na 356 tisuća kuna, a vjerojatno se radi o članovima nadzornog odbora (u koji je umjesto Vladimira Kovačevića ušla Višnja Knežević, op.a).

Potraživanja od kupaca usluga Čistoće lani su smanjena su s 15 na 12 milijuna.
Prema financijskom izvještaju, Grad Zadar je u odnosu na ostale jedinice lokalne samouprava, najveći dužnik Čistoći. Do kraja 2021. godine platili su tek polovicu od 5,5 milijuna kuna, što je iznos koji se daje iz Gradskog proračuna za održavanja javnih površina.

Taj iznos je posljednjih godina znatno manji u odnosu na vrijeme gradonačelnika Živka Kolege. On je izdvajao više od 9 milijuna kuna za održavanje čistoće javnih površina, što je u vrijeme proračunske krize smanjeno, a u Gradu je sve više smeća kojeg generira turizam.

Uskoro će pred vijećnicima biti prijedlog odluke prema kojoj će se građanima za 100 posto povećati računi Čistoće, dok će se smanjiti gospodarstvu. Tako je to tražila Država, odnosno Ministarstvo koje je tada vodio Tomislav Ćorić. Unatoč pobuni direktora komunalnih poduzeća, zakonske izmjene su prošle na Saboru po onoj „sit gladnom ne vjeruje".