Ove nedjelje 24. srpnja u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti u pripravnosti je Marijana Božulić, dr.med.dent. Zahvati će se obavljati u privatnoj stomatološkoj ordinaciji Marijana Božulić dr.med.dent. u Zadru, na adresi Romansa ul. 24b, u vremenu 8:00-20:00 sati, isključivo uz prethodni dogovor na broj telefona: 091/152-0113.