Na Novom kampusu Sveučilišta u Zadru održala se osnivačka sjednica Partnerskog vijeća urbanog područja Zadar.

Vijeće je zaduženo za pripremu i praćenje Strategije razvoja urbanog područja Zadar za financijsko razdoblje 2021.-2027. koja predstavlja multi-sektorski strateški okvir i preduvjet za korištenje ITU mehanizma.

Grad Zadar provodio je ITU mehanizam i u prethodnoj financijskoj perspektivi u okviru koje se financiraju neki od najznačajnijih kapitalnih projekata u gradu: Centar za mlade - faza I i II, izgradnja infrastrukture poduzetničke zone Crno - faza I, Zadar Urban Mobility 4.0, ITS (Rekonstrukcija Ul. dr. Franje Tuđmana), Sveučilišna znanstveno-nastavna infrastruktura za 21. stoljeće (rekonstrukcija zgrade stare Tehničke škole), gradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora te obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru.

Urbano područje Zadar čine 2 grada i 13 općina: Grad Zadar, Grad Nin te Općine Bibinje, Galovac, Kali, Kukljica, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vrsi i Zemunik Donji.