Nakon što je Krešimirova obala dobila nosivi asfaltni sloj, autobusna linija za Diklo ponovno prometuje u punoj trasi, odnosno do restorana Taverna.

Kako više nema potrebe za njoj, Liburnija je ukinula zamjensku liniju Diklo (bunari) - kolodvor koja je uvedena tijekom radova na aglomeraciji.