Turističko vijeće na današnjoj je sjednici izabralo Marija Paleku za direktora Turističke zajednice grada Zadra, na mandat od četiri godine.

U propisanom roku na natječaj je pristigla samo jedna zamolba, ona dosadašnjeg direktora Paleke. Budući da je udovoljavala potrebnim uvjetima, Turističko vijeće danas ga je pozvalo na razgovor u kojemu je prezentirao svoj četverogodišnji program. Nakon izlaganja jednoglasno donesena je odluka o njegovom reizboru.

- Novi mandat za mene je veliki privilegij ali i odgovornost da napravim sve kako bi se razvijala turistička ponuda grada. Slijedi naravno puno posla, što sam detaljno elaborirao u svom programu rada, a nadam se da se više neće ponoviti krize poput pandemije u ovom mandatu. Unatoč svemu, Zadar je sačuvao, pa i povećao svoju prepoznatljivost, svoju turističku atraktivnost, a mi nastavljamo osluškivati bilo grada, trendove u Hrvatskoj i svijetu, kaže Paleka nakon odluke Turističkog vijeća.

Glavni fokus TZ grada Zadra bit će promocija na emitivnim tržištima, podrška turističkim tvrtkama i iznajmljivačima te organizatorima lokalnih manifestacija, čime će se omogućiti popunjenost kapaciteta, bolja potrošnja te zadovoljstvo gostiju turističkom ponudom grada.

- Skorim dobivanjem dvaju hotela visoke kategorije Zadar ulazi u novo razdoblje turističkog razvoja, u kojemu možemo očekivati drugačiju strukturu gostiju, ali i jedan pozitivan investicijski zamah u kojemu će se graditi novi hotelski kapaciteti. Bit ćemo proaktivan sudionik tih promjena, u kojima ćemo voditi računa podjednako o zadovoljstvu turista, njihovih domaćina ali i građana Zadra, poručuje Paleka.

Zahvalio je Turističkom vijeću koje mu je u protekle tri i pol godine bilo podrška i korektiv.

- Naša suradnja je bila izvrsna i vjerujem da će ostati takvom i u mom novom mandatu, zaključio je Paleka.