U četvrtak, 26. svibnja od 18 sati u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar održat će se javna tribina pod nazivom Na marginama rada: iskustva rada na određeno i sezonskog zapošljavanja u Hrvatskoj.

Tribina se odvija u sklopu programa Javne sociologije, u organizaciji zadarskog Odjela za sociologijU sklopu javne tribine bit će održano predstavljanje i zajednička diskusija o nalazima dvaju istraživanja o privremenim oblicima rada i zapošljavanja provedenima u sklopu projekta „Rad po mjeri čovjeka" Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu i Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.

Tržište rada u Hrvatskoj u posljednja dva desetljeća, a posebice nakon krize 2008. godine, obilježeno je porastom privremenih i nesigurnih oblika rada, od kojih je dominantan rad na određeno. U sklopu tribine bit će prikazani rezultati istraživanja o iskustvu rada na određeno, prvenstveno o oblicima, ishodima, posljedicama i uvjetima takvog rada, objedinjenima u publikaciji „Raditi na određeno", koja će biti uskoro objavljena.

Autori/ce u publikaciji polaze od dvije zakonske odrednice rada na određeno u Hrvatskoj - one o iznimnosti takvog rada i jednakim uvjetima rada za zaposlene na određeno i neodređeno, te analiziraju u kojoj mjeri iskustva rada na određeno u Hrvatskog odgovaraju tim normama na temelju pravnih dokumenata, sekundarnih izvora podataka i izvornog istraživanja provedenog u sklopu projekta.

U sklopu tribine bit će prikazani i nalazi kvalitativnog istraživanja o sezonskom radu, specifičnom obliku rada na određeno karakterističnom za hrvatsko tržište rada te obilježjima i uvjetima takvog rada u kontekstu turističkih djelatnosti u Hrvatskoj.

O tim temama razgovarat ćemo s voditeljem istraživanja i urednikom publikacije, dr. sc. Teom Matkovićem (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu) te suradnicama na projektu, Katarinom Jaklin, mag. soc. (IDIZ) i mr. sc. Jelenom Ostojić, asist. (Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).