Pred Gradskim vijećem je odluka o povoljnijim uvjetima zaduženja od 150 milijuna kuna, odnosno kredita koji se koristi za udio Grada Zadra u EU projektu aglomeraciji.

U odnosu na ugovor iz 2020. godine, Zagrebačka banka je u doba inflacije ponudila smanjenje kamate s 1.05 na 0.60 posto. Time će na plaćanju kamata Grad Zadar uštedjeti 3.8 milijuna kuna jer će umjesto 9,1 platiti 5,3 milijuna kuna.

Otplata kredita na rok od 10 godina počet će u veljači 2024. godine. Poček ostaje isti u uvjetima za refinanciranje kredita za što gradske vlasti traže suglasnost Gradskog vijeća. Do tada će iz kreditne linije sa Zagrebačkom bankom, koja je postala glavni financijer Grada Zadra, biti povučeno ukupno 30 milijuna kuna, doznajemo od pročelnika za financije Ivana Mijolovića. Novac je, prema ugovoru, namijenjen za uređenje cesta, rasvjete, nogostupa i popratne infrastrukture. Nadležni u Odjelu za graditeljstvo su prebrojali 317 gradskih ulica u sklopu gradske jezgre, preko Žmirića te Kožina i Petrčana za koje još nije izabran ni izvođač radova na aglomeraciji.

Podatak od 30 milijuna kuna odnosi se uglavnom na uređenje ulica na Bokanjcu koje su "pozlaćene", kako je to opisao direktor Odvodnje Grgo Peronja. Ipak 30 milijuna kuna je najveće ulaganje u uređenje postojećih ulica za koje bi gradski vijećnici u ime građana Zadra trebali tražiti izvještaj o preciznijem trošenju kreditnog novca koji će se vraćati iz Gradskog proračuna, i to u eurima.