U povodu obilježavanja Dana planete Zemlje, zajedničkom akcijom Grada Zadra i komunalnih društava Čistoća d.o.o., Vodovod d.o.o. i Nasadi d.o.o., izvršeno je uklanjanje nepropisno odbačenog otpada u predjelu Novog Bokanjca na makadamskom putu sjeverno od naselja.

Ovom prilikom uklonjeno je ukupno 40,26 tona uglavnom glomaznog otpada. Cilj akcije bio je ukloniti nepropisno odbačen otpad ali isto tako apelirati na svijest građana o potrebi odgovornog postupanja s otpadom.

Gradonačelnik Dukić je još jednom naglasio da su na području Grada Zadra uspostavljena reciklažna dvorišta koja su za građane besplatna te poziva građane da glomazni i sav drugi otpad koji ne ide u spremnike za komunalni otpad, donesu u reciklažna dvorišta.