Zadarska županija imenovala je nove članove školskih odbora u školama kojima je osnivač.

U školski odbor Gimnazije Jurja Barakovića Zadar imenovani su Ante Župan, Božena Delić Žepina i Ana Gulan.

Maja Bobić Draganić, Ivančica Škoda i Ana Gligora, razrješuju se dužnosti članica u Školskom odboru Srednje škole Bartula Kašića Pag, a umjesto njih imenovani su Filip Mandičić, Barbara Tičić i Ante Čemeljić.

U školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag ušli su Stipe Žunić, Ana Kuković Borgelott i Branimir Paro Vidolin, a u OŠ Galovac Amalija Bačić, Josipa Gulan i Dina Čakarun

U školski odbor Osnovne škole Novigrad imenuju se Antonio Sinovčić, Tina Oštrić i Ana Baraba, u OŠ Pakoštane Marija Tokić, Mario Barešić i Marija Vulin te u OŠ Braće Radić Pridraga Nora Batur, Dina Babić i Mirjana Zubčić.