Na Sveučilištu u Zadru održana je Izborna skupština Hrvatskog geografskog društva Zadar na kojoj je predstavljen projekt DORAS (Dostupnost javnih usluga i zelenih površina za ranjive skupine). Nositelj projekta je udruga HGD-Zadar, a partner je Sveučilište u Zadru. Ukupna vrijednost projekta iznosi 443.857,38 HRK, a bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (377.278,66 HRK) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (66.578,61 HRK).

Svrha projekta je postizanje jednakih mogućnosti i nediskriminacije za ranjive skupine (osobe s invaliditetom, djecu i trudnice i osobe starije životne dobi) lokalne zajednice grada Zadra kroz izradu višekriterijskih GIS modela dostupnosti do javnih usluga i zelenih površina te primjenom ANGSt metodologije koja predstavlja EU standarde za vrednovanje dostupnosti unutar gradova.

Voditeljica projekta doc.dr.sc. Silvija Šiljeg s Odjela za geografiju predstavila je i dosadašnje aktivnosti koje obuhvaćaju odabir zelene površine za provođenje istraživanja, ispitivanje javnog mnijenja unutar ranjivih skupina te prikupljanje podataka za izradu katastra urbanih zelenih površina za grad Zadar.

Konzultacijama i razmjenom podataka s predstavnicima Grada i Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije analiziran je GUP, te je odabrana zelena površina koja će biti pilot područje za provođenje istraživanja i prijedlog uređenja sadržajima za ranjive skupine. Odabrana zelena površina nalazi se na Žmirićima uz Ulicu Hrvatskog sabora, koja je zadovoljila sve postavljene kriterije za istraživanje: blizina gusto naseljenog dijela grada (Novi Bokanjac, autobusne stanice, mogućnost uređenja pristupa za osobe s invaliditetom, mogućnost uređenja površine sadržajima koje su osobe s invaliditetom navele kao potrebne kroz anketni upitnik i sl.

HGD-Zadar na skupštini je nagradilo najbolje geografe za izvrsne uspjehe na natjecanjima. Nagrađeni su: za prvo mjesto na županijskom natjecanju iz geografije u kategoriji osnovnih škola učenici Martin Vujević, Marin Mlinarić, Laura Karaban, Ivan Tudorović i mentori Marija Mrkić, Anka Pavlović i Manuela Margetić Longin. U kategoriji srednjih škola nagrađeni su učenici Daniel Pekas, Filip Šapina, Marin Jurišić i Mislav Maldini te mentori Ljiljana Prpić i Hrvoje Madžar.

Za uspjeh na državnom natjecanju u kategoriji osnovnih škola nagrađeni su učenici Marin Mlinarić i Ivan Tudorović , a za uspjeh na državnom natjecanju GLOBE u kategoriji osnovnih škola nagrađeni su učenici Samuel Oleš, Lucija Jurjević, Roko Vučetić, Petra Marušić, Bartol Cuković i David Pejdo s mentoricama Irinom Kozličić Juraga i Zrinkom Klarin.

Nagrade za izvrstan uspjeh postignut na Odjelu za geografiju primili su studenti Vlatka Filko, Adriana Rogić, Rajko Marinović i Katarina Glavačević, a nagradu za promicanje geografije u školama nastavnica Manuela Margetić Longin. Godišnju nagradu za znanost primio je prof.dr.sc. Zoran Curić.