Udruga za autizam Zadar organizira besplatno predavanje o autizmu u subotu, 26. ožujka s početkom u 16 sati u dvorani press centra Sportskog centra Višnjik u Zadru.

Predavanje je prvenstveno namijenjeno ravnateljima osnovnih škola, stručnih službama i učiteljima koji se u svom radu susreću s djecom iz spektra autizma. 

Teme predavanja su:"Uloge roditelja i edukacijskih rehabilitatora u određivanju inkluzivnih ciljeva odgoja i obrazovanja" (Teuta Radas, mag.ed.reh.) i "Strategije u radu s djecom s poremećajem iz spektra autizma" (Jadranka Bubić, mag.rehab.educ., Danijela Budimir, mag.rehab.educ).