Iako prema novim izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa novi obveznici ispunjavanja kartica ne mogu biti članovi upravnih vijeća i nadzornih odbora, dr. Zoran Škrgatić ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo može i dalje biti predsjednik Upravnog vijeća zadarske bolnice.

Suprotno tumačenju zakonskih odredba iz Županije, tajnica Povjerenstva, Majda Uzelac na novinarski upit, dala je pravni razlog iznimke za to.

„S obzirom da je Opća bolnica Zadar proglašena ustanovom od posebnog interesa za Zadarsku županiju, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo, može temeljem odredbe članka 18. stavka 2. ZSSI-a istodobno s obnašanjem navedene dužnosti obavljati funkciju predsjednika Upravnog vijeća Opće bolnice Zadar. Nema pravo na naknadu, osim prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova u ovoj ulozi, te ukoliko već nije član u dva upravna vijeća drugih ustanova", navela je tajnica Povjerenstva.

Ravnatelj Škrgatić prema zakonskom tumačenju nije u sukobu interesa samim time što Zavod za javno zdravstvo kao županijska ustanova ima poslovne odnose sa zadarskom bolnicom kojoj je osnivač također Županija. Ravnatelj Zavoda ostat će to vjerojatno do svibnja 2023. godine, kada mu završava mandat u koji je ušao iako ima godine za zakonsku mirovinu.

Škrgatić je novi obveznik ispunjavanja imovinske kartice kao i ostali ravnatelji lokalnih ustanova i agencija. Rok za ispunjavanje kartica bio je 19. veljače. Zbog novonastalih tehničkih problema, https://www.sukobinteresa.hr/hr/priopcenja, objava imovinskih kartica može se očekivati kroz 3-4 mjeseca, najavila je tajnica Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa.