Nakon što na prvom bubnju nije bilo interesa, sazvana je druga javna dražba za prodaju zgrade hladnjače, nekadašnje Veletržnice u Ulici Benkovačke bojne 17 u Benkovcu, čija je vrijednost procijenjena na 5.680.000 kuna.

Nekretnina ukupne površine 3731 m2 prodaje se kroz ovršni postupak nad tvrtkom za preradu ribe, Hladnjača Benkovac, a kojeg je pokrenula splitska Parma Fish i to zbog neispunjenih kreditnih obveza poznate riboprerađivačke tvrtke Ostrea.

- Ugovorom o kupoprodaji plasmana od 19.12.2018. kojim su prenesena potraživanja iz Ugovora o dugoročnom kreditu broj sa starog vjerovnika-cedenta KREDITNE BANKE ZAGREB d.d. (sada AGRAM BANKA d.d.) na ovrhovoditelja kao cesionara PARMA FISH, te prema opisanom ustupu potraživanja, a uvidom u poslovne knjige ovrhovoditelja proizlazi dug cesusa OSTREA-e d.o.o. prema ovrhovoditelju u ukupnom iznosu od 1.375.607,69 HRK. Cesusu je u više navrata naloženo ispunjenje dospjelih obveza, međutim isti se oglušivao na opomene, te je ovrhovoditelj dopisom od 20.02.2019. jednostrano raskinuo ugovor o dugoročnom kreditu, a što za rezultat ima dospijeće cjelokupne tražbine, navedeno je u rješenju o ovrsi kojeg je donio Općinski sud u Zadru.

Hladnjaču Benkovac zastupa član Uprave Mate Pavlović, koji je jedno vrijeme bio i član Uprave Parma Fisha, a zajedno je s bivšim direktorom Ostree Nevenom Badurinom bio pod policijskom istragom.

Nadmetanje za hladnjaču starta 9. ožujka i trajat će dva tjedna. Zainteresirani kupci ne mogu ići ispod cijene od 3.408.000 kuna, koja predstavlja 3/5 utvrđene vrijednosti.