Senat Sveučilišta u Zadru u studenom prošle godine donio je odluku a početkom ove godine raspisan je natječaj za upis 30 polaznika na Program za stjecanje knjižničarskih kompetencija.

U sklopu tog programa čija je cijena 8 tisuća kuna stječe se 30 ECTS-a iz preddiplomskog studijskog programa Informacijske znanosti na Sveučilištu u Zadru u ljetnom semestru ak. god. 2021./2022.

Uvjet za prijavu na natječaj završen je preddiplomski studij (na kojem studiju nisu stečene knjižničarske kompetencije) ili studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Mogu ga upisati i oni koji već rade na poslovima knjižničara, odnosno knjižničarskog suradnika prema novom Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci. Taj pravilnik je izašao lani, a ovo je prilika za potrebno obrazovanje za knjižničarsku struku. Program nije namijenjen osobama sa završenom srednjom ili visokom stručnom spremom.

Upisi su do 4. ožujka, a za ostvarenje programa koji bi se trebao izvoditi vikendima, potrebno je najmanje 12 polaznika.