Biogradsko Gradsko vijeće raspisalo je poziv za dodjelu stanova za službene potrebe, koji se mogu davati u najam neophodno potrebnim kadrovima zaposlenima u ustanovama iz područja zdravstva, kulture i školstva, kao i kadrovima u deficitarnim zanimanjima koja kao takva budu utvrđena godišnjim preporukama HZZ-a.

Za tražene kadrove Biograd je osigurao šest stanova, po tri od 45 i 67 kvadrata. Pet stanova nalazi se u POS-ovim zgradama u Bilogorskoj ulici, a jedan u Ulici Hanibala Lucića. Stanovi se daju u najam na razdoblje do najviše pet godina, uz mogućnost produljenja ugovora, ukoliko se poštuju sve odredbe iz ugovora o najmu, uredno podmiruje obvezu plaćanja najamnine te ukoliko ne postoji dospjelo, a nepodmireno dugovanje prema Gradu ili njegovim ustanovama.

Ukoliko korisnik stana za vrijeme trajanja ugovora ostvari pravo na mirovinu, ugovor se raskida, te se stan vraća Gradu Biogradu na Moru u roku od 30 dana. Korisnik stana dužan je predati stan Gradu Biogradu na Moru ako za vrijeme trajanja ugovora o najmu on osobno ili član obiteljskog domaćinstva stekne u vlasništvo odgovarajući stan ili kuću, ili stekne na korištenje odgovarajući stan po drugim osnovama.

Odluku o dodjeli stanova za službene potrebe donosi Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru po podnesenom zahtjevu.