Gradska uprava sve aktivnije puni blagajnu prodajom nekretnina, a natječaje na svojim stranicama objavljuje i subotom.

Novim natječajem po početnoj cijeni od 854 tisuća kuna prodaje se dio čest. zem. 3809/3 k.o. Crno. Uvidom u Katastar, doznaje se kako je ukupna površina te čestice 986 m2 od čega je većina kategorizirana kao pašnjak. Nalazi se u Ulici Krste Odaka na Smiljevcu.

- S obzirom da je predmet natječaja dio kat. čest. 3809/3 k.o. Crno, za točnu identifikaciju dijela zemljišta koji je predmet prodaje, može se izvršiti uvid u dokumentaciju u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom, navode iz Grada Zadra.

Rok za dostavljanje ponuda iznosi osam dana od dana objave javnog natječaja, 11. prosinca.