Opća bolnica Zadar objavila je upute o korištenju parkirališta ispred Poliklinike nakon dolaska Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije u dio prostora. Vozila hitne pomoći na Polikliniku će ulaziti sa četverotračne ceste, iz Ulice Nikole Šubića Zrinskog. Južni prilaz služi isključivo za potrebe vozila saniteta i Hitne pomoći, koja će, jednom kada uđu izlaziti na "glavni", bočni ulaz.

Bolnica sada upućuje sve korisnike da se služe isključivo sjevernim ulazom, kroz garažu parkirališta. Da bi se njemu pristupilo potrebno je ući u Ulicu Katarine Zrinske. Problem s rampama i naplatom parkiranja još nije riješen pa su one cijelo vrijeme podignute.

Što se tiče glavnog ulaza, on se u naputku ne spominje, što i značilo da se njime ne bi ni trebalo ulaziti. On je doživio dvije promjene - iščupan je mehanizam s rampama, a na ulaz postavljen display koji pokazuje koliko je slobodnih mjesta ostalo. Unatoč tome, većina korisnika ulazi i dalje na taj ulaz, a hoće li se što mijenjati s postavljanjem druge rampe ostaje za vidjeti.