Grad Zadar ponovio je Javni poziv za prijave građana za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Zadru i sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Zadru.

Za suca porotnika može biti imenovan punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika i koji tu dužnost može neometano obavljati. Ujedno ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću, a dužnost mu prestaje kada navrši 70 godina života. Uz navedene opće uvjete javnog poziva za suce porotnike, Zakonom o sudovima za mladež propisano je da se porotnici imenuju iz reda profesora, učitelja, odgajatelja i drugih osoba koja ima iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama.

Kandidat za suca porotnika Općinskog suda u Zadru te suca porotnika za mladež Općinskog suda Zadru, kojeg predlaže Gradsko vijeće Grada Zadra je kandidat koji ima prebivalište isključivo na području grada Zadra.

Prijave se mogu dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od objave poziva