Iz Koncertnog ureda najavili su koncert istaknutih hrvatskih glazbenika - violončelistica Kajana Pačko i pijanist Danijel Detoni, koji prvi put u Zadru nastupaju zajedno. Koncert je najavljen u srijedu 8. prosinca. isti program Pačko i Detoni izvest će u Splitu, u Hrvatskom domu u sklopu Splitskog ciklusa i oraganizaciji tamošnjeg Koncertnog ureda.

U Svečanoj dvorani Sveučilišta oni će izvesti sonate za violončelo i klavir Ludwiga van Beethovena i Edvarda Griega te Le Grand Tango Astora Piazzolle pridružujući se tako obilježavanju stote godišnjice rođenja argentinskog velikana novog tanga.

Cijena ulaznice je 70 kuna.

Program:

L. van Beethoven: Peta sonata za violončelo i klavir u D-duru, op. 102, br. 2
E. Grieg: Sonata za violončelo i klavir u a-molu, op. 36
A. Piazzolla: Le Grand Tango

KAJANA PAČKO rođena je u Splitu, a već kao četrnaestogodišnjakinja upisuje studij na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Valtera Dešpalja. Svoje školovanje potom nastavlja u Berlinu kod profesora Troelsa Svanea i Fransa Helmersona na Visokoj školi za glazbu Hanns Eisler te na salzburškom Mozarteumu u klasi prof. Clemensa Hagena. Od 2015. podučava na Sveučilištu za glazbu i kazalište Felix Mendelssohn Bartholdy u Leipzigu. Intenzivno surađuje sa skladateljima poput Tomislava Olivera i Frane Đurovića, koji skladaju djela za violončelo solo, praizvedena na rovinjskom BaRoMus festivalu. Od 2021. Kajana je članica klavirskog trija Clara Haskil te umjetnička ravnateljica međunarodnog festivala klasične glazbe ZAGREBplus.

DANIJEL DETONI glazbeno je obrazovanje započeo u Zagrebu u klasi Olge Detiček u Glazbenoj školi Vatroslav Lisinski, a nastavio u razredima Lászla Baranyayja i Balázsa Kecskésa na Glazbenom sveučilištu Liszt Ferenc u Budimpešti te Itamara Golana na Konzervatoriju u Parizu. Od 2009. Godine podučava klavir, a od 2015. klavir i komornu glazbu na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.