U Kneževoj palači održana završna konferencija projekta NETWAP - Mreža inicijativa za sprječavanje i održivo upravljanje otpadom.

Projekt NETWAP je započeo 1. siječnja 2019. godine i traje do 31. prosinca 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.480.153,25 eur-a, od čega je 1.258.130,26 eura sufinancirano od strane Europske unije, iz programa Interreg Italy - Croatia CBC 2014.-2020.

Pročelnik za EU fondove  Ante Čurković naglasio važnost ovog projekta za okoliš te kazao kako je to kvalitetna baza za provedbu budućih projekata na temu zaštite okoliša, korištenje suvremenih metoda za očuvanje okoliša i podizanje razine svijesti lokalnih zajednica.


Direktor Čistoće d.o.o. Zadar John Ivan Krstičević pojasnio je ulogu Čistoće d.o.o. Zadar na projektu. Sukladno cilju projekta važno se suočiti s potencijalnim štetama u okolišu i poboljšati kvalitetu morskog okoliša na odabranim lokacijama programskog područja kroz povećanje razine svijesti u lokalnim zajednicama, jačanje kapaciteta, znanja i vještina te autonomije donošenja odluka, sukladno metodologiji održivog gospodarenja otpadom koja se temelji na inovativnim tehnologijama i postupcima.

Ovim projektom želi se azviti model održivog upravljanja organskim i plastičnim otpadom u malim zajednicama, kao i izgraditi mogućnost te povećati svjesnost zainteresiranih ciljnih skupina o zagađenju vode pomoću razvijenog modela koji će se implementirati i potvrditi kroz dvije pilot akcije.

 

Projekt NETWAP provodi Grad Zadar u suradnji s talijanskm i hrvatskim partnerima.  Na projektu još sudjeluju Čistoća d.o.o, Institut Ruđer Bošković te partneri iz Italije, naveo je Josip Milić, Voditelj Odsjeka za pripremu i provedbu EU projekata u Gradu Zadru, UO za EU fondove.

Neven Cukrov, dr. sc. S Instituta Ruđer Bošković, predstavio je Metodologiju održivog gospodarenja otpadom. Cukrov je pojasnio sistem funkcioniranja pilot projekta vezano za postavljanje uređaja Seabin na području marine Uskok u Zadru. Uređaj je bio postavljen 6 mjeseci na istom mjestu a praznio se je svakih 48 sati. Otpad i ostali prikupljeni predmeti sortirali su se i analizirali. Dotaknuo se je i ostalih suvremenih uređaja koji se koriste u tom dijelu istraživanja kao što je aerosnimanje, Multibeam za snimanje podmorja i podvodni dron.

Nuša Cukrov, dr.sc., također s instituta Ruđer Bošković, nadopinulia je tematiku i održala je predavanje na temu Mikroplastika u moru. Detaljno je navela sve vrste plastike koje se susreću te je objasnila kako plastika ulazi u hranidbeni lanac te kako nastaje koktel kontaminata jer se za mikroplastiku dalje vezuju opasne tvari kao što su teški metali. U sklopu projekta radila su se ispitivanja mora na predjelu Zadra i Šibenika, na moru unutar gradskih luka te na otvorenom moru. Rezultati su bili očekivani - veći broj čestica svakoko je prisutan u blizini obale gradova dok je na otvorenom moru manja prisutnost čestica. Cukrov je istaknula mikroplastiku kao veliki problem cijelog Mediterana koji se često nazijiva i „Juha od plastike". Takve činjenice svakao odmažu razvoju dominantnih gospodarskih grana, turizmu i ribarstvu.

Anamarija Frankić, prof.dr.sc, sa Sveučilišta u Zadru je predstavila predavanje na temu Biomimikrija i rješenja iz prirode za održivo gospodarenje bio i plastičnim otpadom. Navela je nekoliko radova studenata koji su jako važni i doprinose ovom projektu ali i općenito istraživanjima i edukacijskim dugoročnim programima. Studenti sa Sveučilišta u Zadru sudjelovali su na svim istraživanjima zajedno s partnerima s instituta Ruđer Bošković. Frankić je navela kako su se u prirodi već pojavile gljivice koje mogu razgraditi neke vrste mikroplastike. Radila su se i ispitivanja na dagnjama te kamenicama, prisutni su bioindikatori koji pokazuju prisutnost štetnih tvari. Uzorci su se uzimali iz uzgajališta ali iz dubine mora.

Hrvoje Čižmek, mag.biol. konzultant iz tvrtke Janolus d.o.o. pojasnio je Provedbu pilot projekta na Istu koji je obuhvaćao postavljanje elektromehaničkog kompostera i praćenje njegovog rada na otoku Istu. Naglasio je važnost kompostiranja i implementaciju lokalnog kompostiranja. Ovakav komposter može zaprimati sve vrste organskih namirnica zbog načina rada uz zagrijavanje.

Zaključak projektnog tima je da je projekt uspješno realiziran te da svi zaključci mogu biti dobra baza za nove projekte kojima će se moći multiplicirati efekt te dodatno raditi na podizanju svijesti o okolišu ali i na konkretnim akcijama čišćenja podmorja i obalnog pojasa, najavio je Josip Milić, voditelj projekta.