Medicinskoj sestri koju je prije tri godine napao i ozlijedio pacijent na Odjelu psihijatrije Opće bolnice Zadar, Općinski sud u Zadru dosudio je odštetu i troškove sudskog postupka od oko 150 tisuća kuna. Ona je u tužbi navela kako je na radnom mjestu doživjela tešku tjelesnu ozljedu jer ju je pacijent snažno udario u predjelu nosa i usana, uslijed čega je pala na pod.

U svojoj obrani OB Zadar iznijela je kako u konkretnom slučaju ne postoji njihova odgovornost jer se prilikom hospitalizacije i liječenja pacijenta koji je udario tužiteljicu pridržavao svih mjera koje reguliraju pitanje zaštite na radu kao i svih pravila struke. Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac da može biti oslobođen odgovornosti ili se njegova odgovornost može umanjiti ako je šteta nastala zbog više sile, odnosno namjerom ili krajnjom nepažnjom radnika ili treće osobe na koje poslodavac nije mogao utjecati, niti je njihove posljedice mogao izbjeći.

Sudac Tomislav Bago ocijenio je kako se prema članku 25. Zakona o zaštiti na radu ozljeda na radu i profesionalna bolest koju je radnik pretrpio tretira da potječe od rada i poslodavac za nju odgovara po načelu objektivne odgovornosti. Iz nalaza i mišljenja vještaka neurologa proizlazi da je tužiteljica doživjela potres mozga uz krvarenje iznad moždane ovojnice. Zaostala je amnezija za dijelove spornog događaja te posttraumatska glavobolja. Zbog navedenoga imenovana će otežano obavljati svoje dnevne aktivnosti posebno one koje zahtijevaju intenzivniju koncentraciju i pažnju.

Presuda je prvostupanjska i OB Zadar na nju može uložiti žalbu.