Proračun Zadarske županije za 2022. godinu planiran je u iznosu od 1,5 milijardi kuna, od čega najveći dio ide na sredstva kojima županija stvarno ne gospodari, odnosno na transfer sredstava iz državnog proračuna za rad zdravstva, školstva i drugih javnih potreba. Za ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi ide čak 827 milijuna kuna, za školstvo nešto preko 400 milijuna, a za ostale korisnike sustava Riznice (AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Zadra Nova, Narodni muzej i Kazalište lutaka) 48,5 milijuna kuna.

Kada se sve svede na novac kojim županija upravlja, ostaje se na 284 milijuna kuna, od čega su izvorni prihodi županije 137 milijuna. To nije dovoljno za neke projekte koji su ovoj godini planirani, pa će se Zadarska županija u njoj zadužiti za oko 30 milijuna. Uz manja izdvajanja za SŠ Biograd, Zavod za hitnu medicinu, Medicinsku školu Ante Kuzmanića i biogradsku Ortopediju, najveći iznos od 23,35 milijuna kredi5a planira se utrošiti za uređenje, adaptiranje i opremanje poslovnih zgrada na adresi Ivana Mažuranića. Nakon opremanja prostora, na kojima će se objediniti sve županijske službe, napustit će se Dom županije na Poluotoku, koji je u državnom vlasništvu.

Što se tiče ostatka proračuna, navodi se kako je on prvenstveno razvojni (77 aktivnih projekata) zatim socijalni, demografski i gospodarski. U ovoj godini financirat će se dva regionalna centra kompetentnosti - izgradnja nove automehatroničarske radionice u SŠ Vice Vlatkovića (42 milijuna) i zgrada Medicinske škole (40 milijuna), s osposobljavanjem djelatnika, izgradnja dnevnih bolnica sa 30,2 milijuna kuna, provedba projekta Stream (sprečavanje poplava na području Zadarske županije) sa 24,8 milijuna kuna, izgradnja skloništa za životinje u iznosu od 10,7 milijuna kuna, itd.

Najveće povećanje u socijalnoj komponenti bit će 4,2 milijuna kuna za smještaj starijih osoba u privatnim domovima. U kulturi se planira 4,6 milijuna za Kazalište lutaka Zadar te 3,8 milijuna za Narodni muzej Zadar. Još uvijek se ne zna budućnost ove ustanove vezana za upravljanje novim Muzejom dvije palače. Jadna od opcija bila je da dio odjela ili cijeli NMZ preuzme Grad Zadar, ali do sada dogovor nije postignut.