Unatoč deficitu medicinskog osoblja, gotovo svaki četvrti liječnik Opće bolnice Zadar stigne raditi i privatno. Pokazuju to podaci koje nam je dostavio ravnatelj bolnice dr. Željko Čulina. Od ukupno 242 liječnika u Općoj bolnici Zadar, njih 56 je tijekom ove godine od njega zatražilo i dobilo odobrenje za dopunski rad, koje se daje na rok od godinu dana.

- Od navedenog ukupnog broja od 56 liječnika, odobrenje je izdano jednom liječniku specijalizantu, informirao nas je Čulina od kojeg nismo uspjeli dobiti informaciju o ukupnom brojčanom odnosu specijalizanata i specijalista u zadarskoj bolnici. Naime, kako specijalizanti u praksi rijetko rade sa strane, kroz tu informaciju dobili bi realniju sliku o privatnom angažmanu liječnika specijalista.

Njih šestero iz zadarske bolnice ujedno su i vlasnici privatnih poliklinika, odnosno ordinacija. Pokušaj da im se zakonski ukine pravo da uz rad u bolnicama ili domovima zdravlja imaju vlastite ordinacije ili poliklinike, završio je u dva dana. Ta zakonska odredba, kako su objavili nacionalni mediji, nestala je u roku od dva dana iz prijedloga izmjene zakona o zdravstvenoj zaštiti. Djelo je to tihih lobista uoči velike reforme zdravstva koju najavljuje aktualni ministar Vili Beroš.

U zadarskoj javnosti ovu je dugogodišnju problematiku nedavno aktualizirao SDP-ov županijski vijećnik Jure Zubčić koji smatra kako bi se dopusnice za privatan rad liječnika trebale ukinuti.

- Građani u našoj županiji su često suočeni s time da im liječnik u bolnici jasno da do znanja da bržu i kvalitetniju zdravstvenu uslugu može dobiti kod istog tog liječnika, ali privatno. Nedopustivo je da naši građani čekaju dugo za usluge zdravstvene skrbi, a kad je dočekaju im se kaže da bolju skrb mogu primiti kod istog tog liječnika izvan radnog vremena u bolnici u privatnim ordinacijama. Liječnici se moraju odlučiti hoće li raditi u privatnim ordinacijama ili u javnim bolnicama. A ravnatelji bolnica ne bi smjeli dijeliti dopusnicu liječnicima za rad u privatnim ordinacijama. Naše zdravstvo ima sustavne probleme i mnogi nisu lako rješivi, ali ovo je perfidan način srozavanja kvalitete pružene zdravstvene usluge u javnim ustanovama koje plaćaju svi građani, poručio je Zubčić.

S obzirom na to da je redovito, savjesno i stručno obavljanje poslova u bolnici glavno mjerilo za davanje dopusnica, ravnatelja smo pitali je li zbog ovakvog odnosa prema pacijentima kojem liječniku uskratio mogućnost privatnog angažmana.

- Prema našim podacima zbog neurednog izvršavanja radnih obveza, od dana stupanja na snagu Pravilnika o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca (2016. godine op.a.), niti jednom liječniku nije uskraćeno odobrenje, rekao nam je Čulina.

Ono oko čega bi se Čulina i Zubčić mogli složiti jest razlog zbog kojeg liječnici traže dodatan izvor zarade.

- Svakako da su liječnici u javno-zdravstvenim ustanovama premalo plaćeni za svoj rad. Iako plaće nisu u nadležnosti lokalne razine, te taj problem treba drugdje adresirati, moramo spriječiti situaciju u kojoj je većini građana onemogućeni pristup zdravstvenoj skrbi te ukinuti dopusnicu svim liječnicima. Problem potplaćenosti, koji postoji, kao i prekovremeni rad treba rješavati na višim instancama, a dotad ne ugrožavati građane samo zato jer su slabijeg imovinsko stanja, poruka je SDP-ovog vijećnika.