Daleko od očiju javnosti, kao što su to uglavnom hrvatski otoci, odvija se e-savjetovanje za tri dokumenta koja bi u skoroj budućnosti oblikovali život na otocima. Pitali smo Zorana Morovića, načelnika najveće zadarske otočne općine koja uz Dugi otok, ima u svojoj nadležnosti manje otoke Zverinac i Lavdaru, što od njih očekuje.
Načelnik Morović napisao nam je svoje očitovanje koje prenosimo u cijelosti:

„Kao otočanin i načelnik otočne općineod Prijedloga Nacionalnog plana razvoja otoka 2021-2027 očekujem da nastavi i razvije put zacrtan Nacionalnim programom iz 1997. tako da bude temelj za financiranje pametnih i zelenih projekata koji se raspišu ciljano za otoke te da pruži kvalitetan strateški okvir za izradu ostalih akata uz napomenu županijama da u svojim razvojnim planovima prepoznaju potencijale i posebnosti otoka u svom sastavu.

Od Prijedloga Zakona o linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu očekujem stvaranje uvjeta za lakšu uspostavu novih brodskih linija te sustava koji će pružiti još preciznije podatke o putnicima i vozilima na brodovima. Također, priželjkujem omogućavanje svim skupinama otočana koje učestalo koriste brodske linije (npr. djeca koja idu na trening u grad) da iskoriste pravo na besplatni i povlašteni prijevoz, a da se to pravo oduzme onima koji ga zlorabe.

Od Prijedloga Pravilnika o otočnim razvojnim pokazateljima i postupku vrednovanja razvijenosti otoka očekujem da ispravi nepravdu koju je Dugom otoku i Zverincu donijela indeksacija razvijenosti u proteklom razdoblju.
Želim da se uvedu novi kvalitetni pokazatelji poput zaposlenosti ili dohotka, da se uvaže problemi poput prijavljivanja prebivališta radi korištenja povlastica i da se otoke prestane promatrati kao područja gdje je jedino moguć turizam, ustvrdio je dugogodišnji otočni načelnik, Zoran Morović.