Prema jednoj od posljednjih najava pročelnika Olivia Meštrovića, u rujnu je trebala biti javna rasprava za 8. izmjene i dopune Prostornog plana Zadarske županije. Međutim, izrada Strateške studije s Glavnom ocjenom utjecaja na ekološku mrežu, sve je odgodila do početka iduće godine.

Ta nova obaveza izrade studije, a studije su postala najveće kočnice, dovela je do toga da se izrada županijskog plana otegnula. Na to ne mogu previše utjecati nadležni iz Zadarske županije kao ni sami izrađivači županijska ustanova Zavod za prostorno planiranje. Oni su svoj posao odradili za 12 mjeseci dok je za izradu studije koja je povjerena zagrebačkoj specijaliziranoj firmi, trebalo 14 mjeseci.

Kad će ona dobiti zeleno svjetlo ovisit će o Povjerenstvu - ta dva dokumenta treba uskladiti da bi ugledala svjetlo dana. Na čekanju je Grad Zadar kojem se izmjena Prostornog plana otegnula, navodno zbog usklađenja sa županijskim, odnosno planom višeg reda. Odluka o izradi izmjena PP Grada Zadra donesena je na sjednici Gradskog vijeća krajem prošle godine.

Taj posao je ugovoren sa Zavodom za prostorno planiranje za 199 tisuća kuna bez PDV-a.

U lipnju 2019. godine ista županijska ustanova  počela je s izradom na izmjenama PP zadarske županije koje se, sudeći prema pristiglim zahtjevima, ponajviše bazira na izmjenama za turizam. Tada su najave za usvajanje županijskog plana bile još optiističnije.