U Gradskoj vijećnici u Ninu održano je potpisivanje ugovora za "Projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja (UPOV Grgur 26 000 ES) u sklopu projekta „Poboljšanje Vodnokomunalne Infrastrukture Aglomeracije Nin - Privlaka - Vrsi", koji se provodi na području grada Nina, općine Privlaka i općine Vrsi, a sufinanciran je od Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Na potpisivanju ugovora bili su nazočni potpisnici ugovora: direktor komunalne tvrtke Vodovod-Vir Hrvoje Bašić, u ime austrijske tvrtke Strabag AG - prokurist Reinhard Bodner, te opunomoćenik Nedim Zuhrić, predstavnik Hrvatskih voda Valentin Dujmović, župan Zadarske županije Božidar Longin te predstavnici jedinica lokalne samouprave, Emil Ćurko (Grad Nin), Gašpar Begonja (Općina Privlaka), Luka Perinić (Općina Vrsi) i Marino Radović (Općina Vir).

Ugovorom vrijednim 80.886.883,81 kuna bez PDV-a, komunalna tvrtka Vodovod-Vir kao nositelj kreće s realizacijom ključnog segmenta/dijela sustava javne odvodnje aglomeracije Nin - Privlaka - Vrsi - uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja.

Austrijska tvrtka Strabag AG s hrvatskim podizvođačima izradit će uređaj za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je ključan segment sustava javne odvodnje aglomeracije Nin - Privlaka - Vrsi na koji će dolaziti kompletna fekalna otpadna voda s područja Grada Nina, Općine Privlaka i Vrsi. Nakon pročišćavanja otpadnih voda na UPOV-u Grgur, pročišćene otpadne vode će se putem podmorskog ispusta na dubinu od 30 m ispuštati u Virsko more, stoji u priopćenju.

Čitavi projekt, čija je izvedba u tijeku od 2018., obuhvaća izgradnju 104 km kanalizacijske mreže i 34 crpne stanice, 31.6 km sanacije vodovoda te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja s novim podmorskim ispustom dužine 4,4 km. Ukupna procijenjena vrijednost projekta veća je od 438,89 milijuna kuna bez PDV-a, od čega će EU osigurati 71.57% iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.". Ostatak će u najvećem obujmu sufinancirati „Hrvatske vode" (10,71%), potom Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (10,71%) te ostatak tri jedinice: lokalne samouprave - Nin, Privlaka i Vrsi.

Grad Nin, te općine Privlaka i Vrsi trebale bi ovim projektom ostvariti preko 80-postotnu priključenost na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu što je u odnosu na dosadašnju pokrivenost značajno povećanje. Poboljšan sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda od iznimnog je značenja za očuvanje okoliša i turistički razvoj područja, te doprinosi socijalnoj stabilnosti i smanjenju regionalnih razlika u Hrvatskoj. Planirani završetak radova UPOV Grgur je 39 mjeseci.