Dana 26. listopada 2021. godine, otkrivanjem informativne ploče u Nacionalnom parku Paklenica, započela je provedba katastarske izmjere na području NP Paklenica, NP Plitvička jezera i NP Sjeverni Velebit, kao dio projekta „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima" .

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dodijelilo je Državnoj geodetskoj upravi bespovratna sredstva u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020" (OPKK) Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000", kojim se financira projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima KK.06.5.2.06.0001".

Primarni cilj projekta je upis posebnih pravnih režima na katastarskim česticama unutar granica zaštićenih područja te stvaranje preduvjeta za upis prava prvokupa u službenim registrima na katastarskim česticama unutar granica nacionalnih parkova te nadogradnja Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), koja će omogućiti transparentnost i pristup podacima o granicama zaštićenih područja ostalim institucijama i tijelima državne uprave, gospodarstvu i građanstvu.

Ovim dijelom projekta predviđa se izrada elaborata katastarskih izmjera, na površini od cca 50.000 ha, unutar 6 nacionalnih parkova, koji obuhvaća 56 katastarskih općina. Projekt je podijeljen u dvije glavne grupe, gdje su NP Paklenica, NP Plitvička jezera i NP Sjeverni Velebit smješteni u Grupu 2. Vrijednost Ugovora za Grupu 2 iznosi 7.570.710,00 kn (bez PDV-a).

„Za NP Paklenicu i sve nositelje prava na nekretninama unutar parka osigurana je nova katastarska izmjera i povezana obnova zemljišne knjige bez dodatnih troškova za lokalno stanovništvo", izjavio je ravnatelj Uprave za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Igor Kreitmeyer.

Otvaranju radova su prisustvovali ravnatelj Uprave za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Igor Kreitmeyer, zamjenik glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave Antonio Šustić sa suradnicima, ravnateljice nacionalnih parkova Paklenica i Sjeverni Velebit, predstavnik JU NP Plitvička jezera i geodetske tvrtke koje su izvođači radova na projektu.