Prodavači na tržnici u City Galleriji već četiri mjeseca imaju velike probleme s dostavom. O tome je na sjednici Gradskog vijeća govorila vijećnica Drita Dunatov, ujedno i zakupac jednog štanda na ovoj pijaci, koja kaže da je do problema došlo zbog radova u Ulici Franje Tuđmana, ali i brojih radova na okolnim objektima.

- Na prilazu nam se ostavljaju parkirana vozila koja u izgradnji okolnih zgrada. Na pijaci je iznajmljeno 30 ili 40 štandova, ljudi koji žive od ovoga moraju dostaviti svoje voće i povrće a pristupa nema. Ne znam kada će se to riješiti i kada ćemo početi normalno raditi, jer najam nam je i dalje normalan, upozorila je Dunatov.

Pročelnik Ante Ćurković rekao je da Grad komunicira i s Tržnicom Zadar, i s City Gallerijom i izvođačem radova u Ulici Franje Tuđmana.

- Imali smo nesreću da smo baš tu imali zastoj zbog instalacija HEP-a i HT-a, tražili smo najbrže rješenje i taj dio je iza nas. Zatražit ću od izvođača točnu dinamiku kad će biti gotovi radovi ispred tržnice. Nismo mi jedini koji tamo izvode radove, opterećenje je jako veliko ali vjerujemo da ćemo situaciju ispred tržnice popraviti vrlo brzo, rekao je Ćurković.