Na gradskom groblju Zadar sutra će se u 9 sati obilježiti 30. obljetnica osnivanja Gradskog bataljuna Zadar. Bataljun je 20. listopada 1991. godine osnovan s pripadnicima tadašnjih rajonskih štabova Istok, Centar i Zapad koji su izvodili blokadu vojarni i držali crtu obrane grada Zadra od Ploče preko Sokinog i Bilog briga do Bokanjca. Zapovjednik bataljuna bio je pukovnik Šime Glavan, a u prvo vrijeme funkcionirao je kao samostalni Bataljun obrane grada Zadra sa zadaćom osiguranja i obrane samog grada.

Nakon manjih diverzantskih akcija u kojima pokušavaju uništiti tenkove koji djeluju po gradu izvode napadnu akcija 31. prosinca 1991. na mjesto Crno i Musapstan. Do Nove godine ovladao je Crnom, ali su na Musapstanu zabilježeni gubici, s pogibijom Nina Matešića.

Na ratištu su potom rasteretili 112. brigadu HV-a i doprinjeli izvlačenju hrvatskih snaga iz okruženja u Novigradu i Pridrazi. Na kraju 1992. bataljun prestaje postojati, od 1. veljače 1992. postaje 1. bojna 159. brigade HV-a, do preustroja Hrvatske vojske u ljeto iste godine.