Trgovačko društvo Nasadi objavilo je poziv na usmeno javno nadmetanje za korištenje javnih površina za prigodnu prodaju cvijeća i svijeća u povodu Dana mrtvih.
Cvijeće i svijeće prodavat će se na dvije lokacije i 34 prodajna mjesta uz Gradsku tržnicu - u Zlatarskoj ulici i Ulici Hrvoja Vukčića Hrvatinića, kod Gradskog groblja, kod kavane Branimir i na Trgu kneza Višeslava, odnosno bivšoj tržnici na Relji. Prodajna mjesta imat će dva četvorna metra prostora, a štandovi će se moći postavljati samo kod Gradskog groblja.

Najveća početna cijena od 950 kuna traži se za štandove na Gradskom groblju, na Relji najniža od 350 kuna, dok je za ostale lokacije početna cijena 750 kuna. Svaki natjecatelj može na jednoj lokaciji koristiti najviše jedno prodajno mjesto. Sudionici su dužni održavati čistoću na prodajnom mjestu, te nakon proteka korištenja javne površine, istu ostaviti u stanju u kakvom su je zatekli.

Sukladno preporukama Nacionalnog stožera, tijekom prodaje treba održavati socijalnu distancu i pri interakciji s kupcima koristiti zaštitne maske. Razdoblje korištenja javnih površina je od 28. listopada do 2. studenog 2021. godine.