Osnovna škola Voštarnica-Zadar, kao jedina ustanova za učenike s većim teškoćama u razvoju, intelektualnim teškoćama i poremećajima iz spektra autizma u Zadarskoj županiji, započinje novu školsku godinu u novoj školskoj zgradi koja je sagrađena u sklopu građevine Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju i smještaj osoba s posebnim potrebama „Mocire". 

U sklopu građevine Centra „Mocire" će se uskoro otvoriti ustanova iz područja socijalne skrbi za smještaj i ostale usluge osobama s teškoćama u razvoju. U svibnju ove godine već je otvoren Dječji vrtić „Latica" za djecu s teškoćama u razvoju.

lzgradnju školske zgrade koja ima 2362,87 m2 zatvorenog prostora i 4833,15 m2 vanjskih površina financiralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja koje je financiralo opremanje i to sa 2.871.191,00 kuna. Dio opreme financiran je iz EU Projekta ASIQ Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina i Crna Gora u vrijednosti 790 tisuća kuna. Zahvaljujući naporima Ministarstva znanosti i obrazovanja te osnivača Grada Zadra škola je opremljena suvremenom opremom. Prva u Republici Hrvatskoj ima TEACCH učionice za učenike s autizmom, te ostalim adekvatnim namještajem, nastavnim sredstvima, pomagalima, alatima i uređajima potrebnih za nastavni proces.

Svoj dolazak na svečano otvaranje škole koje će se održati u ponedjeljak, potvrdili su ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs sa suradnicima, državna tajnica Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marija Pletikosa, župan Božidar Longin i gradonačelnik Branko Dukić sa suradnicima.