Zbog nepovoljnih vremenskih prilika još jednom se odgađaju radovi adulticidnog tretmana komaraca na području grada Zadra koji su trebali početi u ponedjeljak, 30. kolovoza. 

- U konzultaciji sa Zavodom za javno zdravstvo zaključeno je da bi efekt provedbe tretmana neposredno prije ciklone bio vrlo slab. Optimalni termin za tretiranje komaraca će se odrediti nakon prolaska ciklone i očitavanja rezultata na postavljenim lovnim klopkama, te ćemo o tome obavijestiti javnost, poručili su na stranicama Grada Zadra.