Čistoća je objavila javnu nabavu za kupnju specijalnog vozila kiper s ugrađenom dizalicom za prikupljanje i prijevoz glomaznog otpada najveće dopuštene mase do 12 ton.

Procjena vrijednosti je 1.1 milijun kuna bez PDV-a

Natječajnu dokumentaciju je pripremio Josip Brkić, struč. spec. ing. traff., Voditelj Odjela nabave. On je firmu Brkić čiji je vlasnik Josip Brkić isključio zbog mogućeg sukoba interesa, što je obaveza u formi javne nabave.