U NP Paklenica u Starigradu policijski službenici Policijske uprave zadarske i Policijske uprave splitsko-dalmatinske u suradnji sa stranim policijskim službenicima koji borave na našem području u sklopu projekta međunarodne policijske suradnje „Sigurna turistička destinacija". provodili su aktivnosti iz lokalnog preventivnog projekta „Sigurnost u turizmu Zadarske županije".

Nositelj ovog projekta je Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije, a partneri Policijska uprava zadarska, Zadarska županija i Turistička zajednica Zadarske županije, Sveučilište u Zadru te drugi partneri u lokalnoj zajednici.

Posjetitelje Nacionalnog parka Paklenica - Starigrad policijski službenici za prevenciju i strani policijski službenici iz Republike Mađarske, Poljske, Austrije, Italije, Njemačke i Slovačke upoznali su sa savjetima o samozaštitnom ponašanju, te su im podijelili brošure na jezicima s kojima se služe.

U aktivnosti su bili uključeni policijski službenici za prevenciju Ureda načelnika PU zadarske i PU splitsko-dalmatinske, policijski službenici Službe policije PU zadarske te kontakt policajci policijskih postaja Obrovac i Biograd. Podršku su pružili Općina Starigrad, Turistička zajednica Općine Starigrad i Nacionalni park Paklenica, a korišten je mobilni prevencijski centar policije.

Cilj ovih aktivnosti je podizanje razine samozaštitnog ponašanja građana i turista te njihove informiranosti kako bi smanjili mogućnost da postanu žrtvom kaznenog djela. Turisti su upozoreni da povećan broj ljudi u prostoru izaziva gužvu te se istovremeno povećava i broj kaznenih dijela. Također su upoznati da se na brošurama osim savjeta nalaze i važni telefonski brojevi putem kojih se može zatražiti pomoć, ukoliko se kazneno djelo ipak dogodi.

Posjetiteljima je skrenuta pozornost i na opasnosti od zaostalog oružja i minsko-eksplozivnih sredstava u okviru Nacionalne kampanje „Manje oružja manje tragedija", a aktivnosti su uključivale i prevenciju u protupožarnoj sezoni te savjete usmjerene na prevenciju prijevara na štetu osoba treće životne dobi iz lokalnog preventivnog projekta „Sigurnost osoba treće životne dobi", te na važnost suradnje građana s policijom.