Nakon potpisivanja ugovora s izvođačem radova i uvođenjem u posao, u sklopu infrastrukturnog projekta „Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-Petrčane", kreću i radovi na izgradnji sustava javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe na području grada Zadra.

Ovom cjelinom će biti obuhvaćeno proširenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Zadra te rekonstrukcija vodovodne mreže, a radovi će se provesti kroz ukupno 112 ulica.

Iz Odvodnje su izvijestili o planiranim datumima početka i završetka radova koje možete pronaći na sljedećoj tablici:

Osim navedenih radova, 19. srpnja započet će i radovi tuneliranja ispod pruge u sklopu projekta Izgradnja gravitacijskog cjevovoda "Spoj Ulice braće Miroslava i Janka Perice na crpnu postaju Gaženicu".